Pravcites.RU

Православный календарь


Вторник, 24 ноября 2020 г. (11 ноября ст.ст.)
Седмица 25-я по Пятидесятнице
Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (1434)
Вмч. Мины (304)
Мч. Виктора и мц. Стефаниды (II)
Мч. Викентия (304)
Прп. Феодора Студита, исп (826)

Календарь по месяцам

Православный молитвослов > Молитва Господня. Отче наш > Молитва Господня. Отче наш
Молитва Господня. Отче наш

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Отец наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. (Матф. 6:9–13)