Pravcites.RU

Православный календарь


Четверг, 17 июня 2021 г. (4 июня ст.ст.)
Седмица 7-я по Пасхе
Прп. Мефодия, игумена Пешношского (1392)
Прп. Давида Гареджийского (VI-VII)
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского (ок. 326)

Календарь по месяцам

Православный молитвослов > Молитва Господня. Отче наш > Молитва Господня. Отче наш
Молитва Господня. Отче наш

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Отец наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. (Матф. 6:9–13)