Pravcites.RU

Православный календарь


Вторник, 3 октября 2023 г. (20 сентября ст.ст.)
Седмица 18-я по Пятидесятнице
Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора, чудотворцев (1245)
Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта (ок. 118)

Календарь по месяцам

Православный молитвослов > Молитва Честно́му Кресту (Да воскреснет Бог...)

Молитва Честно́му Кресту (Да воскреснет Бог…)

Знаменуй себя крестом и говори молитву Честно́му Кресту

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохра́ни мя от вся́каго зла.